چهارشنبه, ۶ اسفند ,۱۳۹۹

زندگی نامه کامل ملکه الیزابت دوم(+ عکس)

زندگی ملکه الیزابت دوم

ملکه الیزابت دوم l در این مطلب به همراه تصاویر زندگی نامه ملکه الیزابت دوم  ر ا نمایش می دهیم ملکه الیزابت دوم طولانی ترین پادشاه در تاریخ انگلیس است.

از سال ۱۹۵۲ ، تاکنون هفت پاپ ، ۱۳ رئیس جمهور آمریکا و ۱۳ نخست وزیر انگلیس وجود داشته است.
اما تنها یک پادشاه انگلیس وجود دارد.ملکه الیزابت دوم به مدت ۶۷ سال سلطنت کرده است ،
این طولانی تر از هر پادشاه انگلیس در تاریخ و هر سلطنت فعلی در جهان است.
او هنگام صعود تاج و تخت ، ۲۵ ساله بود.

به زندگی او در کانون توجه عمومی نگاه کنید: