چهارشنبه, ۶ اسفند ,۱۳۹۹

مجموعه:حوادث روز

سایت امار شیوع ویروس کرونا

سایت امار شیوع ویروس کرونا

ویروس کرونا l با شروع بیماری ویروس کرونا و همگیر شدن این بیماری در کل دنیا و امار های در این خصوص وجود دارد برای داشتن امار در هر لحظه از دنیا که بدانیم کدام کشور چه میزان شیوع کرونا داشته می توانید در لینک زیر وارد شده و مشاهده نمایید

می توانید از طریق این ادرس لحظه لحظه کرونا را در کل جهان ببینید : ویرویس کرونا

ویروس کرونا