دوشنبه, ۱۱ اسفند ,۱۳۹۹

مجموعه:حوادث جهان

شهاب سنگ l ناسا تصاویر سیارک غول پیکر را منتشر کرد

ناسا تصاویر سیارک غول پیکر را منتشر کرد

 

شهاب سنگ l ناسا، اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا،
با انتشار تصاویری از سیارک غول پیکر( هزار و نهصد و نود و هشت او.آر. دو)اعلام کرد.

 

این سیارک روز چهارشنبه از فاصله شش میلیون و سیصد هزار کیلومتری زمین عبور خواهد کرد.

 

پهنای این شهاب سنگ دو کیلومتر است و دانشمندان از سال هزار و نهصد و نود و هشت درحال رصد حرکت آن هستند

شهاب سنگ

شهاب سنگ

شهاب سنگ