چهارشنبه, ۷ مهر ,۱۴۰۰

مجموعه:متن های زیبا

کارت تشویق دبستانی _ ۸۰ مدل کارت و جملات تشویق کودکان

۸۰ مدل کارت و جملات تشویق کودکان

کارت تشویق دبستانی اگر از نوشتن مکرر افرین و صد افرین در پایه مشق بچه ها خسته شده اید و به دنبال طرحی دیگر برای تشویق دانش اموزان خود هستید .اگر طالب شیوه ای تاثیر گذار در کنترل تکالیف دانش اموزان خود هستید . استفاده از این مجموعه را به شما توصیه می کنیم .

هستی دقیق و پر تلاش همیشه هم خنده رو باش

عقیده من اینه کودک خوب همینه

خلّاقی و مهربون همیشه اینطور بمون

ای گل توی کلاس خوشبویی تو مثل یاس

کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکاکارت تشویق دبستانی

فرشته بهشتی امروز سریع گل کاشتی

سبد سبد گل یاس زرنگی توی کلاس

کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

اشعار تشویقی برای کودکان
زنده باشی و سالم تلاش بکن تو دایم

کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکاای کودک مؤدب کارت شده مرتب

دقیقه خیلی کارت جَمعِه چه قدر حواستکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکاامروز کارت عالی بود باعث خوشحالی بود

نشستی آرام و خوب حالا شدی تو محبوبکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکادقت و سعی و تلاش به اندازه داشته باش
صد آفرین مرحبا عزیز دل بابا

کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

تاب تاب عباسی زرنگ تو کلاسی
تاب تاب عباسی باهوش و با حواسیکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

کارت تشویق دبستانی

نمک نمک نمکدان همیشه باشی خندان
تلاش کردن بیشتر همیشه هست مفید ترکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکاآفریدی افتخار برای چندمین بار

آلبالو های رنگی چه بچه زرنگیکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

صد آفرین مرحبا برنده شدی حالا
صد آفرین مرحبا چه خوب هستی ماشااللهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا
صد آفرین مرحبا بر کودک توانا

شاگرد من برنده است ما براش میزنیم دست

شاگرد دارم با ایمان از سختی نیست هراسانکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

چون همیشه با خداست بر همه کار تواناست

فلفل ریزه میزه شاگردمو دوسش دارمکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا
تمیزه و عزیزه

شاگرد من نمونه جاش توی آسمونه

شاگرد من تمیزه زرنگ و فرز و تیزه

شاگرد من راست میگه هرچی خدا خواست میگه

شاگرد من که داناست خیلی خوب و تواناستکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

کارت تشویق دبستانی

شاگرد دارم نیکوکار عاقل و خوب و هشیار

شاگرد من چه عالیست او باعث خوشحالیست

بارون ریزه ریزه شاگرد دارم تمیزه و عزیزهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

شاگرد دارم با ایمان که خوب میخونه قرآن

یه شاگرد داریم خیلی مهربون

مادوستش داریم قد آسمونکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا
ای شاگرد مؤدب چه قدر شدی مرتب

یه شاگرد نمونه جاش توی آسمونه

شاگرد من بهترین شاگرد روی زمینهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

میخوام همش بخنده غم تو دلش نشینه

شاگرد دارم دسته گل زبر و زرنگ ناز و تپل

شاگرد خوب همیشه با خنده مثل ماههکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا
با خنده زیبا میشه

قاصدکی قشنگی شاگردی خوب و زرنگی

آلبالوهای رنگی چه شاگرد زرنگی

اتل متل ستاره کارت نظیر ندارهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

کارت تشویق دبستانی

اتل مل ستاره خدا مارو _تو رو_ دوست داره

اتل متل پروانه خدا جون مهربانهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا
اتل متل پرتقال باز منو کردی خوشحال

اتل متل هندونه کارت شده نمونهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

اتل متل بادبادک هستی بهترین کودک

اتل متل نارنگی تو چه قدر زرنگی

کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

یک دو سه پروانه این گل چه مهربانه

تو مثل یک پروانه بهترینی در خانه

مانند یک پروانه نمونهای در خانهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

پروانه جان خوب بدان زرنگی و پرتوان

پروانه مهربان میسپرمت به قرآن

پروانه رنگارنگ تو هستی خوب و زرنگ

کارت تشویق دبستانی

پروانه مهربان دقیقی و پر توان

پروانه ای قشنگی در کارهایت زرنگی

دنیا پر از پرنده ست همیشه وقت خنده ست

اونی که همیشه می خنده برنده ی برنده ست

چونکه شدی برنده لبت شده پر خنده

برنده شد برنده جایزه رو گرفته و میخنده

کلاغ کلاغ کلاغ پر وقتی که تو میخندی

چه قدر میشی قشنگتر

تو شدهای برنده لبت شده پر خنده


هستی دقیق و پر تلاش همیشه هم خنده رو باش

نمک نمک نمکدان همیشه باشی خندان

وقتی میام کنارت میخندی مثل گلها

همیشه مهربونی دوستت دارم یه دنیا

خنده بکن خنده خوبه دنیا رو شیرین میکنه

خنده تو رو ناز میکنه مثل یه پروانه میاد

گل لبتو باز میکنه

مانند یک کبوتر از همه هستی بهتر

ستاره طلایی تو خوب هستی و عالی

رنگین کمان رنگها چه قدر خوبی ماشاالله

زرد و سبز و نارنجی تو خوب هستی و عالی

ای گل خوشبوی من تو محبوبی پیش من

دوست دارم یه عالمه هرچی بگم بازم کمه

دوستت دارم یه عالم دوستمی خوش به حالم

کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

دندون تو سفیده شبیه مرواریده

با یک خمیر و مسواک شب شده دندونات پاک

این گل ناز و محبوب انجام میده کار خوبکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

تو گرفته ای هدیه ای_نمره ای_ قشنگ

چون که بوده ای بچه ای زرنگ

سبد سبد ستاره خدا مارو _تو رو_ دوست دارهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

ای کودک مسلمان چه خوب خوندی تو قرآن

ماهی میگفت تو دریا صد آفرین مرحبا

کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

ای بچه قرآنی تو خوبی و نورانی

ای نوگل مهربان سپردمت به قرآن

خورشید گرم و روشنی همیشه در قلب منیکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

این بچه قرآنی حالا شده نورانی

کارت شده چه بهتر ای گل من تاج سر

۳ ستاره کارت نظیر نداره ، ۲ ،۱کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

نون و پنیر و پسته کارت به دل نشسته

تو مثل ماه تابان تمیزی و درخشانکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

مثل گل شقایق هستی تو خوب ولایق

تلاشگر و مهربان هستی چو ماه تابان

کودک من خوب بدان زرنگی و پر توانکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

گلم شده نمونه جاش توی آسمونه

اسپند دونه دونه گلم چه مهربونهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

این گل چه عالی بوده مرا خوشحال نموده

این گلک نازنین با تلاش شد بهترینکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

این گل چو ماه تابان تمیز است و درخشان

کسی که مهربان است همیشه شادمان استکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

رو تکه ابر نوشته که جای تو بهشته

کارشما عالیه باعث خوشحالیه

کارِت چه قدر عالیه باعث خوشحالیه

عقیده من اینه شاگرد خوب همینهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

خلّاقی و مهربون همیشه اینطور بمون

ای گل توی کلاس خوشبویی تو مثل یاس

آسمون پر ستاره کارت نظیر ندارهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

فرشته بهشتی امروز سریع گل کاشتی

سبد سبد گل یاس زرنگی توی کلاس

زنده باشی و سالم تلاش بکن تو دایمکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

کارت شده چه بهتر ای گل من تاج سر

دقیقه خیلی کارت جمعه چه قدر حواست

امروز کارت عالی بود باعث خوشحالی بود

تو هستی آرام و خوب و شدهای چه محبوب

دقت و سعی و تلاش به اندازه داشته باش

تاب تاب عباسی زرنگ تو کلاسی

تلاش کردن بیشتر همیشه هست مفیدترکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

آفریدی افتخار برای چندمین بار

عزیز خوب و نازم زودی بیا کنارم

تمیزی خوبی نازی خیلی دوستت میدارم

چشمات دوتا ستاره که نور ازش میباره

یه روز اگه نباشی کلاس صفا نداره

دوستت دارم یه عالمه هرچی بگم بازم کمه

اندازه ستاره ها بیشتر و بیشتر بهخدا

دانا و پر توانی ای فرزند قرآنیکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

روی ابرا نوشته خوش اخلاق جاش بهشته

دسته گل نمونه جات توی آسمونه

منظم و مرتبی مثل ستاره تو شبی

با این مداد رنگی بهت میگم زرنگی

تو مثل گل عزیزی وای که چه قد تمیزی

مثل گلی تو گلدان خیلی هستی مهربان

تو خیلی دانا هستی خوب و توانا هستی

کارت چه قدر عالیه باعث خوشحالیه

کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

 

آقا………برنده است ما براش میزنیم دست

………خانم برنده است ما براش میزنیم دست

………..گل ناز منه حرفای خوب خوب میزنه

……… خانم نمونه جاش توی آسمونه

آقا ……… نمونه جاش توی آسمونه

…….. خانم تمیزه زرنگ و فرز و تیزه

آقا ……. تمیزه زرنگ و فرز و تیزه

…….. خانم راست میگه هرچی خدا خواست میگه

آقا ……… راست میگه هرچی خدا خواست میگهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

…….. خانم که داناست خیلی خوب و تواناست

آقا ………. که داناست خیلی خوب و تواناست

………خانم نیکوکار هست عاقل و هشیار

آقا ……. نیکوکار هست عاقل و هشیار

……. خانم چه عالیست او باعث خوشحالیست

آقا ……. چه عالیست او باعث خوشحالیست

کارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

بارون ریزه ریزه …… خانم تمیزه و عزیزه

بارون ریزه ریزه آقا ……. تمیزه و عزیزه

روی ابرا نوشته …….. خانم جاش بهشته

روی ابرا نوشته آقا …… جاش بهشته

نون و پنیر و پسته ……. کارش درسته

ای ……. با ایمان تو خوب میخونی قرآن

اسپند دونه دونه ……… چه مهربونهکارت تشویق دبستانی _ 80 مدل کارت و جملات تشویق کودکا

……… که عالی بوده مرا خوشحال نموده

…….. جان نازنین با تلاش میشه بهترین

……. چو ماه تابان تلاشگر و مهربان

……… چو ماه تابان تمیز است و درخشان

…….. که مهربان است همیشه شادمان است

یک دو سه پروانه ……… چه مهربانه

……. مثل پروانه بهترین است در خانه

اتل متل هندونه …….. شده نمونه

قطار قطار هندونه …….. چه قدر درس خونه

اتل متل نارنگی …….. چه قدر زرنگی

ناز و محبوب انجام میده کار خوب

صد گل و صد ستاره ………گل بهاره

……. گل بهاره حجابشو دوست داره

………. میشه برنده جایزه رو میگیره و میخنده

کارت زنگ قرآن دبستانی

…….. میشه برنده لبش میشه پر خنده

…….. کارش عالیه باعث خوشحالیه

اسپند دونه دونه .……… چه مهربونه

صد گل و صد ستاره .……… گل بهاره

صد گل و صد ستاره .………نظیر نداره

عرفان ← نون و پنیر و پسته عرفان کارش درسته

حسنا← قطار قطار هندونه حسنا شده نمونه

فاطمه← فاطمه فاطمه تو بهترین گل منی، همیشه لبخند می زنی

نرگس← نرگس چه خوش زبونه هر چیزی رو می دونه

طهورا←طهورا طهورا تو خیلی مهربونی، اینو خودت می دونی؟

مهزیار← مهزیار مهزیار زبر و زرنگ و هوشیار

مریم← مریمی مریمی تو مثل بادبادکی تو بهترین کودکی

یاسین← یاسین تو هستی باهوش به حرف من می دی گوش

مونس← مونس گل بهاره کلاسشو دوست داره

نسترن← نسترن نسترن دسته گل ناز من

دینا ←دینا کارش عالیه باعث خوشحالیه

امیر← امیری امیری با اینکه مثل شیری حرفمو گوش می گیری

تارخ← اتل متل نارنگی تارخ چه قدر زرنگی

کارت زنگ ریاضی دبستانی

 

ملیکا← ملیکا ملیکا تو مثل گل عزیزی وای که چه قدر تمیزی

رضا← روی ابرا نوشته رضا جاش تو بهشته

محمد حسام← محمد حسام پسته و بادام

نمونه اشعار شخصی با نام و نام خانوادگی کودک

یگانه وزیری تلاش کنی بینظیری

ستارهی دویده بهتر از اون کی دیده؟

ستاره چینیگر شده بهترین دختر

فاطمه حریر فروشه برای خوبی میکوشه

پرنیان احمدی در خوبی سرآمدی

سایه خانم فرهادی تو بهترین اولادی

سیده زهرا بینا زرنگ است و توانا

درسا خانم نیک اندیشه به خوبیها میاندیشه

محدثه مشعلی تو بهترین دختری

پریماه فرجاد نیا دختر خوب و دانا

فرزانه ملائی زمانی عزیز دل مامانی

ریحانه ملائی زمانی چه دختر با ایمانی

ستاره کریمپور دختری از جنس نور

مریم ابراری تو خیلی پرکاری

مهدیه اکبری به به عجب دختری

اشعار تشویقی مخصوص دبستانیها

فرشته بهشتی خیلی قشنگ نوشتی

کارت زنگ علوم

حالا شدی با سواد دل منم شده شاد

فرشته بهشتی تمیز و درست نوشتی

مشقت شده مرتب ای کودک مودب

قشنگ نوشتی و ناز ای_دختر/پسر_سرفراز

درست شده چه بهتر ای گل من تاج سر

فرشته بهشتی امروز سریع نوشتی

کارت تشویق دبستانی

برگه نکن دوباره از دفتر بیچاره

ای گل ناز و خوشبو بخوان درست از این رو

ای کودک بهشتی کامل و دقیق نوشتی

کودک خوب و نازی واژه درست میسازی

آسمون پر ستاره درست نظیر نداره

نون و پنیر و پسته مشقت به دل نشسته

مانند یک ستاره نور از مشقت میباره

برف میاد دونه دونه _دخترم/پسرم_درس میخونه

با مشقی که نوشتی تو لایق بهشتی

مورچه نوشت روی خاک قشنگ نوشتی و پاک

درست خوندی تو قرآن ای کودک مهربان

پی بردهام به رازی زیبا جمله میسازی

نوشتی آرام و خوب حالا شدی تو محبوب

کارت زنک فارسی دبستانی

مطالب مرتبط